Home

Welkom bij PACT Aalsmeer

PACT ZOEKT STEUN VOOR PLANNEN LIDL TE VERPLAATSEN

Algemeen

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 18 mei  jl. over de plannen van de Lidl heeft PACT een motie ingediend op de raadsvergadering van donderdag 28 mei jl. In deze motie roept PACT het  college op om in gesprek te gaan met de Lidl om de mogelijkheid te onderzoeken of de Lidl een vergelijkbare (A-) locatie elders aangeboden kan worden waarbij de gemeente dan de locatie van de RABO bank aankoopt. PACT is niet tegen de komst van de Lidl, juicht dat zelfs toe, maar is niet gelukkig met de gekozen locatie.

 

Lees meer...

 

PACT Aalsmeer strijdt voor openheid

Beraad en Raad

PACT Aalsmeer heeft net als haar mederaadsleden een uitnodiging van het college voor een Besloten Informatief Overleg (BIO) ontvangen. Vier onderwerpen staan op de agenda voor dit zogenaamde BIO:

  • Handhaving overtreding opiumwet
  • Beeldkwaliteitsplan en DVO2 Meerlanden
  • Aanvullend krediet voor de sportaccomodatie van FC Aalsmeer
  • Vervolg tuinen van Aalsmeer

Helaas is er niet aangegeven wat de reden is om deze onderwerpen besloten te willen behandelen. Raadszaken in de openheid behandelen, zodat de burger haar controlerende rol ten opzichte van de raad kan vervullen, is voor PACT van groot belang. Vergaderingen in de beslotenheid, die toch al gauw naar achterkamertjespolitiek gaan rieken, wil PACT zoveel mogelijk vermijden. Een besloten overleg is voor PACT alleen toelaatbaar in drie gevallen: wanneer het over personen gaat, wanneer er concurrentiegevoelige informatie gedeeld wordt of wanneer het op de een of andere manier schadelijk voor Aalsmeer zou kunnen zijn de zaken in de openheid te bespreken. In alle andere gevallen is het voor PACT van groot belang dat vergaderingen in de openheid plaatsvinden.

PACT heeft het college uitgenodigd om gemotiveerd aan te geven waarom deze onderwerpen in de beslotenheid behandeld dienen te worden. Het is uiteraard mogelijk dat hier een goede reden voor is, voor PACT is het met de huidige informatie echter onacceptabel deze onderwerpen in de beslotenheid te behandelen.

 

PACT Aalsmeer roept college op om raad serieus te nemen

Nieuws uit Beraad en Raad

Op donderdag 30 oktober jl., bracht PACT Aalsmeer haar visie op de programmabegroting. De programmabegroting bevat de kaders waarbinnen het college haar werk dient uit te voeren. Een belangrijk instrument, waarmee de raad haar werknemer, het college, taken meegeeft. In haar algemene beschouwing, zoals u die in een deel van de lokale media heeft kunnen lezen, stelde PACT zich de vraag of Aalsmeer onbestuurbaar is geworden. Het simpele antwoord op deze vraag is ?nee, Aalsmeer is niet onbestuurbaar.? PACT gaf daarbij naast een analyse, ook een oplossing en riep het college op om de raad serieus te gaan nemen!

Lees meer...

 

PACT Aalsmeer haalt vijf moties binnen

Nieuws uit Beraad en Raad

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, gehouden op 3 juli, werd vergaderd en gestemd over de lentenota. De lentenota is dit jaar een beleidsarm document. Vanwege de verkiezingen, vanwege de beperkte tijd, zo werd aangegeven. Maar PACT vindt visie essentieel voor een lentenota, zeker met de op handen zijnde hervormingen in de zorg. PACT wil het doemscenario, geen zorg wanneer dat wel nodig is, voorkomen! Een beleidsarme lentenota is voor PACT geen optie. Visie mag niet ontbreken. Daarom had PACT acht moties ingediend, die visie moeten toevoegen aan de lentenota. Over de moties is meer te lezen in het artikel over de vorige raadsvergadering. PACT behaalde succes! Vijf van de acht moties werden gehaald. Voor PACT nog onvoldoende om helemaal achter de lentenota te gaan staan. PACT is blij met het behalen van de vijf moties en, ook belangrijk, voor het eerst sinds de roerige tijd na de verkiezingen is weer prettig samengewerkt met alle partijen om zoveel mogelijk moties erdoor te krijgen. Al met al kijkt PACT terug op een enerverend eerste kwartaal van deze raadsperiode, met een voorlopig positieve afsluiting.

?

Lees meer...

 

VVD en PACT niet overtuigd door Berenschot-rapport

Algemeen

De oppositiefracties VVD en PACT zijn geenszins verrast over de uitkomsten van het onderzoek naar vermeende integriteitschending van wethouders Verburg (CDA) en Van der Hoeven (AB).

Lees meer...